• Fri shipping over 599:-
  • Fast delivery 3-5 days
  • Safe payments / Klarna

POLICY AVSEENDE INTEGRITET OCH MARKNADSFÖRING HOS DOFTBOX.SE

Allmänt

Denna policy beskriver hur Doftbox.se (Sthlm Fragrance Supplier AB , org. nr 559106-3978) nedan benämnd Doftbox.se, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Doftbox.se tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Riktlinjerna förljer de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Doftbox.se är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.doftbox.se, och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

Doftbox.se samlar bara in personuppgifter för bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Doftbox.se behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplatser, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. 

Användning av information

Doftbox.se behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS samt telefon avseende Doftbox.se och utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel erbjudanden av produkter. 
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) 

Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Syfte 3: Erbjudanden samt kommunikation kring Doftbox.se tjänster och produkter genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, Klarna och logistik, DHL, PostNord. 

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i  därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, produkterbjudanden etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

Doftbox.se äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

The product has been added to your cart